De gunningscommissie is op vrijdag 17 januari unaniem tot de keuze gekomen van een architectenbureau voor het nieuw te realiseren stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord. Het betreft een combinatie van twee bureaus, namelijk Office Winhov en Van Hoogevest Architecten. De gunningscommissie, waarin zitting hadden; Gemeente secretaris Robert Reus, directeur Zeestad Ferdinand Vreugdenhil, supervisor Stadshart/Willemsoord Edzo Bindels en voormalig directeur Rijksdienst Cultureel Erfgoed Fons Asselbergs, heeft er veel vertrouwen in dat deze combinatie op een uitstekende manier in staat is om het stadhuis van Den Helder in te passen in de gebouwen 66 en 72.

De gunningscommissie is onder de indruk van de kwaliteit van de 4 ingezonden schetsontwerpen. De 4 bureaus hebben met veel enthousiasme, passie en kennis gewerkt aan deze bijzondere opgave.

De keuze van Office Winhov/Van Hoogevest architecten is onder voorbehoud omdat de 3 niet gekozen bureaus 20 dagen de gelegenheid hebben bezwaar in te dienen. Indien op 12 februari aanstaande geen bezwaren zijn ingediend is de keuze van Office Winhov/Van Hoogevest architecten definitief. Zeestad zal vervolgens aan het architectenbureau opdracht verstrekken voor de fase van ontwerp en realisatie. Naar verwachting zijn medio februari de overige adviseurs ook geselecteerd en kan het ontwerpteam starten met de ontwerpfase. De planning is dat april 2023 het stadhuis in gebruik kan worden genomen.