De ontwikkeling van halter Bellevue is een belangrijk project in de ambitie om Den Helder een compact en aantrekkelijk winkelhart te geven. Met de realisatie van halter Bellevue wordt de stedenbouwkundige structuur in dit deel van het stadshart aanzienlijk verbeterd. De nieuwbouw van halter Bellevue richt zich daarom op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit voor zowel de winkelstraat als de gevels langs het park en in de Stationsstraat (langs de Stationsstraat en het Stadspark komen woningen, in het deel aan de Spoorstraat food gerelateerde winkels). Vanwege diverse redenen heeft Helder Vastgoed besloten om halter Bellevue in delen op te splitsen. De bouw van Deelplan 1A is gereed en deelplan 1B vordert gestaag.

 Deelplan 4 Food station “Halte Bellevue”

Zeestad heeft hiertoe twee panden eind 2018 gesloopt, de sloop van de laatste zes panden heeft in maart 2019 plaatsgevonden. Aansluitend heeft Zeestad de grond bouwrijp opgeleverd en wordt de kavel op 8 juli 2019 overgedragen aan Helder Vastgoed. Helder Vastgoed start in week 36 met de eigenlijke bouw. Verwachting is dat de bouw 26 weken zal duren en in het voorjaar van 2020 wordt opgeleverd. Alle nieuwe eenheden (vijf in totaal) zijn verhuurd. De nieuwe ondernemers zijn zeer enthousiast om op de nieuwe plek aan het “winkelen” te gaan.

Deelplan 2 en 3

Nu de gemeente definitief heeft gekozen om het nieuwe Stadhuis op Willemsoord te realiseren, wordt het oorspronkelijke ontwerp voor deelplan 2 en 3 weer opgepakt, “wonen aan het park” in statige herenhuizen.