Op het braakliggende terrein achter het gerealiseerde Halte Bellevue zal de komende periode fase 2 en 3 van Halter Bellevue ontwikkeld worden. Hier zullen 36 woningen gerealiseerd worden. In fase twee 22 woningen en fase drie 14 woningen en tevens in fase 3 circa 450 m2 commerciële ruimte.

In opdracht van Zeestad zullen werkzaamheden uitgevoerd gaan worden voor het bouwrijp maken van het terrein. Hierbij wordt het terrein vrijgemaakt van obstakels, zal er gewerkt worden aan het aan- en omleggen van riolering en andere kabels en leidingen en zullen er tevens aanpassingen gedaan worden in de omgeving om deze geschikt te maken voor de bouwplaats en het bouwverkeer. Op dit moment is het parkeerterrein in opdracht van Zeestad met bouwhekken afgezet. Dit omdat het terrein gebruikt werd als parkeerterrein, terwijl het daar niet voor geschikt was, waardoor er diverse schademeldingen binnengekomen zijn. Tijdens de bouwrijp werkzaamheden zal het parkeerterrein dat nu nog niet is afgezet aan de Stationsstraat/Prins Hendriklaan verwijderd worden. Er kan geparkeerd worden in de omgeving op de reeds aanwezige parkeerterreinen.

Het bouwrijp maken zal omstreeks oktober starten en duren tot het moment dat er door Helder Vastgoed gestart zal worden met de daadwerkelijke bouwkundige werkzaamheden. Verwachte start de bouwactiviteiten van Helder Vastgoed is in het eerste half jaar van 2022 en zal naar verwachting ongeveer 18 maanden in beslag nemen. Tijdens deze werkzaamheden zal de rijbaan die Bernhardplein en Stationsstraat met elkaar verbindt, afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Dit gebied is nodig om de bouw te kunnen realiseren. Hiertoe zullen de nodige verkeerskundige aanpassingen doorgevoerd worden gedurende de bouwrijp activiteiten.