De ambitieuze uitbreidingsplannen van het Marinemuseum en dringende noodzaak (vanwege de aanwas van nieuwe studenten) om het legeringsgebouw Neptunus van het KIM te vervangen, heeft geleid tot het opstellen van een integrale gebiedsontwikkeling, waarvan Zeestad de trekker is. Het Ontwikkeling- en KwaliteitsKader (OKK) is in november 2018 afgerond. In opdracht van de drie betrokken partijen (Min. van Defensie, Kon. Stichting Defensiemusea en gemeente Den Helder is Zeestad gevraagd een SPvE (Stedenbouwkundig Programma van Eisen) op te stellen. Hieraan wordt momenteel hard gewerkt. Op 29 mei jl. heeft er een persconferentie plaatsgevonden waarbij deze bijzondere plannen openbaar zijn gemaakt.