Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor  Willemsoord-Noord. Aanleiding voor de planvorming vormden initiatieven van het Marinemuseum en Defensie (het KIM ,nieuwbouw legeringsgebouw Neptunus) om omvangrijke investeringen te gaan doen op Willemsoord en de wens om het monumentale complex Willemsoord in samenhang te ontwikkelen. Op 29 mei 2019 werden de plannen officieel bekendgemaakt tijdens een druk bezochte persconferentie in de Keykeg foyer van schouwburg de Kampanje.