De as station-zeedijk zal een geheel groene invulling krijgen door de aanleg van het stadspark. Zeestad heeft in het verleden het Julianaplein en Polderplein reeds getransformeerd tot park als onderdeel van de eerste fase stedelijke vernieuwing. In 2018, maar ook in de eerste helft van 2019 is hard gewerkt aan het ontwerp voor de resterende delen. Voordat met de aanleg van het laatste deel kan worden gestart moet eerst gebouw “de Koploper” gesloopt worden. De sloop zal in september 2019 plaatsvinden. Ook zijn er plannen om de aangrenzende tuin van de pastorie van de Petrus en Pauluskerk deel te laten uitmaken van dit laatste parkdeel. Deze tuin is ommuurd en heeft de status van rijksmonument en zal door middel van een poort ontsloten moeten worden. In november is overleg met het kerkbestuur opgestart.

De herinrichting van de openbare ruimte aan de Oost- en Westzijde van het park grenzend aan het Julianaplein, is in deze 1e helft gereedgekomen. De bestrating is uitgevoerd met gebakken materialen. Aan de Westzijde zijn nieuwe bomen geplant en ook zijn er nieuwe lantaarnpalen geplaatst. Verder is een burgerinitiatief gehonoreerd! Dit initiatief betreft het plaatsen van 2 schaaktafels. De schaaktafels hebben een plek gevonden onder een fraaie Japanse Sierkers, zodat de jeugd zich kan bekwamen in het schaken! De tafels zijn 18 april 2019 officieel geopend door een “schaker” van de Thijsseschool. Deze school veroverde in 2019 de eerste plaats bij het school schaken!