Nu de herinrichting van het straatwerk aan de oostzijde van het park volgens planning verloopt, zal er op korte termijn gestart kunnen worden met de herinrichting van de westzijde van het Julianaplein.

Zeestad CV heeft aannemingsbedrijf J.J. Meijer opdracht gegeven deze werkzaamheden uit te voeren. Met de aannemer is afgesproken dat de werkzaamheden tussen 7.00 uur en 17.00 uur plaatsvinden. Uiteraard zal de aannemer maatregelen nemen zodat de in-/uitgang naar woningen en winkels toegankelijk blijven.

De herinrichting omvat de volgende werkzaamheden:

  • opbreken straatwerk
  • aanbrengen nieuwe bestrating
  • planten van nieuwe bomen, de bestaande bomen zijn in slechte staat en worden gekapt
  • bijkomende werkzaamheden t.b.v. de plantvakken, aanpassen verlichting en dergelijke
  • verplaatsen vuilcontainers

De verwachting is dat bovenstaande werkzaamheden in ongeveer 8 tot 10 weken kunnen worden afgerond.