Een prominente locatie die opnieuw gestalte krijgt is het Molenplein, direct tegenover het monumentale Willemsoord. De opgave hier was – binnen de voorschriften van het beschermd stadsgezicht – nieuwe grachtenpanden te ontwikkelen. Grachtenpanden die aan de grachtkant lager zijn dan aan de straatkant. Ontwikkelaar Proper-Stok groep BV heeft dit project onder haar hoede.

Eind 2008 startte Zeestad met het slopen van de school op de hoek van het Molenplein en de Kanaalweg. In de loop van 2009 is de openbare parkeerplaats aan het Nieuwe Kerkplein door de gemeente onttrokken en door Zeestad bouwrijp gemaakt voor de eerste fase van het project.

In maart 2018 is de aannemer met de bouw van dit project gestart. Dit project behelst 34 appartementen en 10 zogenaamde herenhuizen. Op 11 juli 2019 is het hoogste punt bereikt! Oplevering staat eind 2019 gepland. De aannemer is voornemens om direct na de bouwvak, met de bouw van de twee zogenaamde “tweekappers” te starten. Deze 4 eengezinshuizen worden in de bocht van de Loodsgracht gebouwd, achter het nieuwe appartementencomplex “Over het Wad”.

Voor de laatste fase aan het Molenplein (fase 2) zijn de gesprekken met betrekking tot de planvoorbereiding in gang gezet. De ontwikkelaar heeft aangegeven het ontwerptraject te starten. Ook hier zal Zeestad, na oplevering, de openbare ruimte inrichten.