Voor de herinrichting van de Bierstraat is het ontwerp in het eerste halfjaar gereedgekomen. De huidige bestrating zal worden vervangen door gebakken materialen, het aangrenzende pleintje wordt uitgevoerd met plantvakken voorzien van een zitrand, de openbare verlichting wordt aangepast, er worden extra bomen geplant en de bestaande bomen worden gesnoeid. Dit project wordt in het tweede halfjaar van 2019 uitgevoerd. Begin februari 2019 is er nogmaals een informatieavond georganiseerd om de omwonenden te informeren over het resultaat, zij hebben immers tijdens een inspraakavond hun ideeën kunnen inbrengen.

De herinrichting van de Molenstraat is eind 2018 gereedgekomen.