Eindelijk is het zo ver! 2 juli aanstaande zullen de voorbereidingen van start gaan voor de herinrichting van de Molenstraat. De daadwerkelijke uitvoering start één week later op 9 juli 2018. Om de werkzaamheden niet te belemmeren verzoeken wij om vanaf 9 juli geen auto’s in de straat te parkeren. Wanneer de werkzaamheden door een geparkeerd staand voertuig geen doorgang kunnen vinden, zullen we genoodzaakt zijn om het voertuig weg te slepen. De werkzaamheden zullen tussen 7.00 uur en 17.00 uur plaatsvinden. De aannemer zal vanaf het Breewaterplein starten met de herinrichting van de straat.

De uitvoering omvat de volgende werkzaamheden:

  • Opbreken straatwerk
  • Ontgraven verontreinigde grond
  • Aanbrengen fundering
  • Aanbrengen nieuwe bestrating
  • Bijkomende werkzaamheden

Op 17 januari 2018 hebben wij tijdens een Informatieavond in de Projectwinkel het plan getoond aan bewoners en omwonenden. Diverse suggesties c.q. verbeteringen werden toen voorgesteld. Wij zijn verheugd dat wij een aantal verbeteringen kunnen meenemen in het definitieve plan. Zo worden er in plaats van het verminderen van het aantal parkeerplaatsen, plaatsen toegevoegd. (van 7 naar 10 plaatsen). Tevens wordt er een extra verkeersdrempel aangelegd.

De aannemer (Schadenberg BV) , heeft van Zeestad opdracht gekregen om het werk zo uit te voeren, zodat er steeds een klein deel van de straat gestremd zal zijn en bewoners en omwonenden zo min mogelijk ongemak zullen ondervinden. Er worden maatregelen genomen zodat bewoners te allen tijde uw woning kunnen verlaten/betreden.

Verwachting is dat de werkzaamheden in oktober zijn afgerond.