Over Zeestad

Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad
Zeestad is een zelfstandige organisatie, ingesteld door de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing – een samenwerkingsverband van de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland en de ministeries van Vrom en Defensie. Van de aandeelhouders gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland krijgt Zeestad opdracht de stedelijke vernieuwing in Den Helder te ontwikkelen én uit te voeren.

Plannen maken en uitvoeren
Zeestad voert in Den Helder het omvangrijke stedelijke vernieuwingsproces uit. Daarbij gaat het over het maken van keuzes tussen bestaande structuren en fantastische innovatieve oplossingen of de ontwikkeling van een gebied, met beide voeten op de grond en de hand op de knip. Het is laveren tussen verschillende partijen, onderhandelen over verschillende belangen en stimuleren om tot ontwikkeling te komen.

Wie werken bij Zeestad
Zeestad heeft een directeur bestuurder. De directeur heeft zich voor het stedelijke vernieuwingsproces omringd met zeer gemotiveerde mensen met eigen kwaliteiten en zeker één gemeenschappelijke namelijk: mogelijkheden zien om dingen te veranderen.

Juridische Constructie
Zeestad is een CV/BV, een commanditaire vennootschap met twee stille vennoten en één beherend vennoot. De beherend vennoot handelt namens de CV. De provincie Noord-Holland en de Gemeente Den Helder zijn beiden voor 49,5% commanditair vennoot. De besloten vennootschap, waarin gemeente en provincie beiden 50% van de aandelen hebben, is voor één procent de beherend vennoot van de CV. De BV wordt bestuurd door de directeur van Zeestad, die wordt aangesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).

Slagvaardig
Hoewel het ingewikkeld klinkt, maakt deze constructie Zeestad een slagvaardige organisatie. Waar in ‘gewone’ overheidsbedrijven besluitvorming een langdurig traject is, zijn de lijnen binnen Zeestad kort. De besluitvorming ligt direct bij de directeur bestuurder van Zeestad. De directeur is ook verantwoordelijk voor de financiën. Omdat zij werkt in opdracht van de overheid, moet zij natuurlijk wel verantwoording afleggen. Over de financiën doet zij dat in de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).