willemsoord-hoek-zuidstraat-weststraat_na

Den Helder is een stoere en energieke stad. In het stadshart is een transformatie gaande. Nieuwe kansen voor het winkelgebied door vernieuwing van straten en gevels. De ontwikkeling van Willemsoord als (cultureel) uitgaansgebied schept ruimte voor nieuwe woonmilieus. Het unieke theater de Kampanje en de bijzondere bibliotheek laten een onuitwisbare indruk achter. De stedelijke vernieuwing is in volle gang.

Gevelrenovatie

Metamorfose voor gevels

Nog vier ton in subsidiepot van Zeestad voor gevelrenovatie
Seasaw en Dijkkwartier

Nieuwsbrief 1 Dijkkwartier

De gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed BV en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doen momenteel onderzoek naar woningbouw aan de dijk. In deze eerste fase gaat het om het gebied tussen de voormalige locatie van ’t Huys Tydtverdrijf en de bestaande huurwoningen
Stadshart

Winkelhart

Het wegvallen van V&D in Den Helder heeft ervoor gezorgd dat het Stadshart een belangrijke trekker mist en dat er een gat in het gevelbeeld van de Beatrixstraat is ontstaan. Het gebouw is een belangrijke schakel in het kernwinkelgebied, doordat het de Beatrixstraat via de Kroonpassage verbindt
Stadshart

Seasaw en Dijkkwartier

Op de zeedijk ter hoogte van waar vroeger het Huis Tydverdrijf stond, kan een reusachtige blikvanger gebouwd worden. Het is een soort brug over de dijk die wandelaars in staat stelt dichter bij de zee te komen. Vanaf een hoger punt kan de bezoeker dan naar de stad of het water kijken. Dit ambitieuze
Stadshart

Herinrichting Bierstraat/Molenstraat

Voor de herinrichting van de Bierstraat is het ontwerp in het eerste halfjaar gereedgekomen. De huidige bestrating zal worden vervangen door gebakken materialen, het aangrenzende pleintje wordt uitgevoerd met plantvakken voorzien van een zitrand, de openbare verlichting wordt aangepast, er worden
Stadshart

Uitwerkingsplan stadshart

Om de stedelijke vernieuwing in het stadshart te ontwikkelen is in september 2008 het Uitwerkingsplan Stadshart (UP) vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder. In het UP staat wat de gemeente wil bereiken met de ontwikkeling van het stadshart. In het kort komt het er op neer, dat de verbinding
Stadshart

Transformatie Koningstraat/Spoorstraat

Na de positieve besluitvorming door de Raad op 18 maart, werd op 21 maart de projectovereenkomst door Zeestad en Helder Vastgoed ondertekend.
Stadshart

Gevelrenovatie

Eigenaren van panden gelegen aan de Keizerstraat, Beatrixstraat en gedeelte Spoorstraat kunnen een bijdrage krijgen voor het uitvoeren van gevelrenovaties. Het doel is om eigenaren te stimuleren renovatie uit te voeren van de gevels en daarmee de aanblik van deze straten te verbeteren. Al 30
Stadshart

Schouwburg

Wie Den Helder binnen komt rijden of varen, wordt verwelkomd door een spraakmakend gebouw aan de Maritieme Binnenhaven: de schouwburg van Den Helder. Op de oude Rijkswerf Willemsoord staat een van de meest bijzondere schouwburgen van het land. De Kampanje is zelfs het boegbeeld van de transformatie
Stadshart

Halter Bellevue

De ontwikkeling van halter Bellevue is een belangrijk project in de ambitie om Den Helder een compact en aantrekkelijk winkelhart te geven. Met de realisatie van halter Bellevue wordt de stedenbouwkundige structuur in dit deel van het stadshart aanzienlijk verbeterd. De nieuwbouw van halter Bellevue
Stadshart

Bibliotheek School 7

In mei 2016 is de nieuwe bibliotheek aan de Weststraat officieel geopend, door middel van een feest voor de hele binnenstad. Helder Vastgoed was de ontwikkelaar van de nieuwe bibliotheek in het pand School 7. De inbreng van Zeestad bestond uit het onderzoeken van de haalbaarheid, het opstellen van
Stadshart

Stadspark

De as station-zeedijk zal een geheel groene invulling krijgen door de aanleg van het stadspark. Zeestad heeft in het verleden het Julianaplein en Polderplein reeds getransformeerd tot park als onderdeel van de eerste fase stedelijke vernieuwing. In 2018, maar ook in de eerste helft van 2019 is hard
Stadshart

Molenplein

Een prominente locatie die opnieuw gestalte krijgt is het Molenplein, direct tegenover het monumentale Willemsoord. De opgave hier was - binnen de voorschriften van het beschermd stadsgezicht - nieuwe grachtenpanden te ontwikkelen. Grachtenpanden die aan de grachtkant lager zijn dan aan de