Zeestad is voornemens om in de eerste helft van 2019 te starten met de herinrichting van de omgeving van de Bierstraat (tot aan de Weststraat). Dit project zal na gereedkomen van de herinrichting van de Molenstraat plaatsvinden.

Bewoners en directe omwonenden zijn middels een brief uitgenodigd voor een informatieavond welke zal worden gehouden op 26 september 2018 in de Bethelkerk, Prins Hendriklaan 14. Aanvang 19.00 uur.

Zeestad zal op deze avond uitleg geven over wat haar gedachten zijn voor dit gebied. Ook willen wij graag van de omwonenden weten wat hun wensen zijn. De opmerkingen zullen wij zoveel als mogelijk verwerken in het definitieve ontwerp.