Zeestad CV/BV is voornemens om in het eerste kwartaal van 2018 te starten met de herinrichting van een deel van de Molenstraat. Het betreft het deel vanaf de Spoorstraat (hoek Dekamarkt) tot aan het Breewaterplein inclusief de 1e en 2e Molendwarsstraat. Een deel van de Molenstraat zal eerst gesaneerd worden.

Graag willen wij met de omwonenden deze plannen bespreken, daarom nodigen wij u van harte uit voor een inloopavond. Deze inloopavond wordt gehouden op 31 januari 2018 in de Projectwinkel, Spoorstraat 35, van 18.30 uur tot 20.00 uur.