Op 14 januari zullen de werkzaamheden van start gaan van de herinrichting van de straat aan de Oostzijde van het Julianaplein.

Zeestad CV heeft aannemingsbedrijf J.J. Meijer opdracht gegeven deze werkzaamheden uit te voeren. Met de aannemer is afgesproken dat de werkzaamheden tussen 7.00 uur en 17.00 uur plaatsvinden. Uiteraard zal de aannemer maatregelen nemen zodat de in-/uitgang naar woningen, hotel, restaurant en winkel toegankelijk blijven.

De herinrichting omvat de volgende werkzaamheden:

  • Opbreken straatwerk
  • Aanbrengen nieuwe bestrating
  • Bijkomende werkzaamheden t.b.v. plantvakken, aanpassen verlichting en dergelijke

De verwachting is dat bovenstaande werkzaamheden in ongeveer 8 weken kunnen worden afgerond.  Aansluitend zal ook de westzijde heringericht worden.