Zeestad heeft als opdracht de as “station – dijkopgang” te realiseren door het doortrekken van het park van station tot dijk. Momenteel wordt er door ons hard gewerkt aan het ontwerp en kan met de uitvoering van het eerste deelplan worden gestart.

Zeestad is voornemens om in het derde kwartaal van 2018 te starten met de herinrichting van de Oostzijde van het Julianaplein (AH-zijde) en aansluitend, na gereedkomen van de bouw van het Zusterhuis, de Westzijde. Het park is in dit deel reeds aangelegd, nu is de openbare ruimte rondom dit deel van het park aan de beurt. Beide delen zullen opnieuw herstraat worden met de rode gebakken materialen die ook elders in het stadshart zijn/worden gebruikt. Tevens zullen er nieuwe lantaarnpalen worden geplaatst en wordt de staat waarin de bomen zich bevinden onderzocht en zo nodig vervangen.

Graag willen wij deze plannen toelichten tijdens een informatieavond voor bewoners en ondernemers aan het Julianaplein. Deze avond zal worden gehouden op 23 mei 2018 in de Bethelkerk, Prins Hendriklaan 14. Aanvang 19.30 uur.