Nu de laatste ondernemers zijn vertrokken uit de dagwinkels aan de Spoorstraat zal Helder Vastgoed medio 2019 op deze plek starten met de bouw van Halte Bellevue (voorheen Food Station).

Sloop en bouwrijp maken

Voordat de bouw van start gaat, zal Zeestad de oude panden slopen. Op 29 oktober 2018 zijn de twee kiosken (Bernhardplein 12 en 14) reeds gesloopt.

Vanaf week 11 2019 starten de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voordat de bouw daadwerkelijk kan plaatsvinden. Zo wordt een bouwschutting geplaatst en worden er rioolwerk-zaamheden uitgevoerd. Aansluitend volgt de asbestsanering en sloop van de panden.

Het sloopwerk wordt uitgevoerd door Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek B.V. en vindt plaats tussen 7.00 uur ’s morgens en 17.00 uur ’s middags. Het bouwrijp maken wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf J.J. Meijer.

Bovenstaande werkzaamheden zullen enige hinder veroorzaken, uiteraard doen wij ons uiterste best dit tot een minimum te beperken en vragen uw begrip.