Met de sloop van het voormalige VVV-kantoor, dat tot voor kort in gebruik was als Huis van de Wind, komt het nieuwbouw project Halter Bellevue weer een stap dichterbij. Vooralsnog worden alleen de panden aan het Bernhardplein 12 en 14 gesloopt. Begin 2019 gaat Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek verder met de sloop van de rij panden aan de Spoorstraat, vanaf voormalig groentewinkel Encé Koning.