In het eerste halfjaar van 2019 zal Helder Vastgoed/Woningstichting Den Helder starten met de bouw van het zogenaamde Food Station. Het Food Station wordt gebouwd op de huidige locatie van de dagwinkels aan het begin van de Spoorstraat en maakt deel uit van het project Halter Bellevue.

Voordat de bouw van start gaat, zullen de oude panden worden gesloopt. Deze sloop wordt in twee fases uitgevoerd:

  • 29 oktober 2018 worden de twee kiosken (Bernhardplein 12 en 14) gesloopt. Deze sloop wordt voorafgegaan door asbestverwijdering.
  • februari 2019 worden de panden Spoorstraat 1a t/m 9 gesloopt.

De asbestsanering en de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek B.V. en vinden plaats tussen 7.00 uur ’s morgens en 17.00 uur ’s middags.

Bovenstaande werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken, uiteraard doen wij ons uiterste best dit tot een minimum te beperken en vragen uw begrip.