Het voetgangerswinkelgebied is weer een stukje compacter. Auto’s mogen bij de Molenstraat de Spoorstraat en vervolgens de Koningstraat inrijden. De Breewaterstraat tussen Spoorstraat en de Californiestraat is nu voetgangersgebied. Al jaren wordt gewerkt aan verbeteren van het stadshart en het tegengaan van leegstand. Winkels liggen nu nog teveel verspreid. Door deze maatregel wordt het voetgangerswinkelgebied compacter en kunnen de omliggende straten weer woonstraten worden.