Vijf borstbeelden van kunstenaar Yair Aschkenasy staan sinds 11 april 2017 op hun plek op het stationsplein. De beelden, door Woningstichting geschonken aan de stad, tonen diverse ambachten en symboliseren de historische band van Den Helder met de marinewerf Willemsoord.