Het terrein tussen de Spuistraat, Stationsstraat en Prinsenstraat licht al geruime tijd braak. De bodem van dit terrein is verontreinigd. Inmiddels is ook uit onderzoek gebleken dat mogelijk Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in de bodem zijn achtergebleven door bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.

Aannemer Schadenberg Infra uit Hem zal daarom onder toezicht van REASeuro (erkend explosieven opsporingsbedrijf), de saneringswerkzaamheden uitvoeren. Alles volgens vastgestelde richtlijnen om de veiligheid van een ieder op de projectlocatie, als mede voor omwonende te waarborgen.

Uiterlijk 2 november 2020, maar zoveel eerder als mogelijk, kan er op de huidige parkeerplaats aan de Prinsenstraat niet meer worden geparkeerd en is de Prinsenstraat volledig afgesloten. Middels borden aan de zijde van de Stationsstraat en de Prinsenstraat zal dit worden gecommuniceerd. Al het transport van het werkmaterieel en afvoer van gronden gaat via de Stationsstraat en Prins Hendriklaan.

De werktijden zijn op werkdagen vanaf 7.00 uur tot 17.00 uur. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer acht weken in beslag nemen, maar dit hangt af van wat er tijdens de sanering aangetroffen wordt.

Zoals u wellicht al weet zal Helder Vastgoed in het nieuwe jaar een 12-tal appartementen aan de Spuistraat realiseren.