In opdracht van Zeestad is aannemer Oosterhof-Holman gestart met de demontage van de brug over het Boerenverdriet. Om de overlast voor de omgeving zo veel als mogelijk te beperken zou het hijswerk voor vrijdag 12:00 afgerond moeten zijn. De hijsopstelling leverde donderdagmiddag echter niet het gewenste resultaat. Gebleken is dat er voor een veilige en tijdige demontage een aanpassing in de hijsopstelling gemaakt moet worden. De aannemer is in overleg met zijn onderaannemers om te komen tot een aangepast hijsplan. Naar verwachting is hierover binnen twee weken meer duidelijkheid te geven.