Voor het Congres Energiek Waddengebied op 26 juni mocht Zeestad een van de onderdelen in het excursieprogramma verzorgen.
De bezoekers wandelden mee naar de zeedijk voor het toekomstig, unieke project Dijkkwartier: een combinatie van een versterkte, klimaatbestendige zeedijk én ondergrond voor een nieuwe woonwijk waardoor de kans ontstaat de stad weer echt met de zee te verbinden. Voor de gelegenheid stelde Zeestad samen met Woningstichting/Helder Vastgoed, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Gemeente Den Helder een tijdelijke expositie op aan de voet van de dijk.
De ministers C. van der Wal, (Natuur en Stikstof), M. Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en R. Jetten (Klimaat) waren gast tijdens dit congres. En als onderdeel van hun programma brachten ook zij een bezoek aan het Dijkkwartier.
Stedenbouwkundig adviseur Edzo Bindels van bureau West 8 gaf aan de hand van tekeningen en een maquette de drie ministers uitleg over het project, waarna de ministers met behulp van vr-brillen een kijkje in de toekomst van het Dijkkwartier konden nemen.
Het bezoek werd afgesloten met een wandeling de dijk op, waar de ministers met eigen ogen konden zien hoe diezelfde dijk de stad nu als een groene muur scheidt van de zee, maar straks Den Helder weer kan verbinden met het Marsdiep.
Foto 1: Edzo Bindels (r) geeft de ministers uitleg over het Dijkkwartier.
Foto 2: De ministers Jetten en Van der Wal proberen de vr-brillen uit. Rechts minister Harbers.
Foto 3: De bewindslieden bekijken de Helderse zeedijk, in gezelschap van Edzo Bindels, wethouder Michiel Wouters en directeur Robbert Waltmann van Woningstichting/Helder Vastgoed.
Foto’s Ronald den Boer, Woningstichting Den Helder