De toepassing van baksteen en gebeeldhouwde natuursteenelementen; dat is een van de expressionistische kenmerken van de Amsterdamse School. Sinds vrijdag 12 mei herleeft de geest van de Amsterdamse School op de Helders Stationslocatie. Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad, verantwoordelijk opdrachtgever van de stationslocatie, is zeer gelukkig met de keuze van de ontwerpers van West8 voor de knipoog naar deze beroemde Nederlandse kunststroming. `De Amsterdamse School is indrukwekkend en herkenbaar en, nog mooier, heel goed bruikbaar in de openbare ruimte. Een ideale stijl als je wilt laten zien dat je echt trots bent op je stad.´

Muurtjes om lekker op te zitten

De afgelopen weken hebben gespecialiseerde metselaars de muurtjes rondom de plantvakken gerealiseerd. Zij hebben de muurtjes opgezet en de dubbelgebakken halfronde sluitstenen op de bovenranden aangebracht. Een ingenieus schaduwrandje maakt de muurtjes tot een echt architectonisch element. Waar de muurtjes eindigen bij de doorgangen, sluit een enkel blok natuursteen het muurtje af. Sinds vrijdag worden de eindstukken bij de hoofddoorgang van het station naar het Stadspark gesierd door speciaal gebeeldhouwde natuurstenen elementen. Een detail dat nog eens de zorgvuldigheid waarmee het gebied wordt ingericht, benadrukt. De hoogte van de muurtjes is precies zo, dat je er lekker op kunt gaan zitten.

 Maritieme elementen

Tijdens het participatietraject over de inrichting van het stationsgebied kwamen twee duidelijke inrichtingswensen naar voren: het gebied moest groen worden en het moest duidelijk zijn dat je was aangekomen in een maritieme stad. Aan de landschapsarchitecten van West8 de opgave om hier een passende invulling aan te geven. De twee inrichtingsvragen worden bij de ommuurde plantvakken schitterend met elkaar gecombineerd. De bekroning met de zee-elementen op de sluitstukken van de doorgang naar het Stadspark bleek echter een ingewikkelde ontwerpopgave. De eerste pogingen leidden tot Disney-achtige oplossingen die niet pasten bij de subtiliteit en stijl van de overige inrichting. Er werd gekozen om de vormen steeds verder te abstraheren, tot de elementen die nu te herkennen zijn als een zeester, ribbels in het zand of kieuwen van een vis. Dit alles leidt tot unieke elementen in het straatbeeld van Den Helder.

Aandacht voor details

De aanpak van de stationslocatie past bij de andere projecten uit de stedelijke vernieuwing. Tien jaar werkt Zeestad al samen met haar partners Woningstichting en West8 aan de vernieuwing van het Stadshart. In de nieuwe architectuur is dezelfde aandacht voor details aan de dag gelegd als in de openbare ruimte. Na de herinrichting van de Beatrixstraat en de start van de aanleg van het Stadspark is nu de stationslocatie aan de beurt. Nog even en dan is ook dit project afgerond en heeft de stad er weer een gebied bij dat de trots op de stad uitdraagt.