De commissie stadsontwikkeling is enthousiast na de presentatie van Rietvink Architecten, BOEi en Zeestad over de plannen tot herbestemming van het Logementsgebouw, ook wel het Casino genoemd.

Het exterieur wordt teruggebracht in de staat van voor de brand 8 jaar geleden. De open ruimten achter de pilaren worden gedicht met glas. De doos die in het gebouw gezet wordt is geheel nieuw. De zijvleugel aan de Duinweg wordt gerenoveerd, hier komt weer een mastiek dak op, voor de zijvleugel moet nog een bestemming worden gevonden.

De hoofdbestemming voor het Logementsgebouw wordt het Atlantikwall centrum welke ingericht zal worden door Stichting Stelling Den Helder. De verbouwing van dit gebouw uit de Tweede Wereldoorlog tot bezoekerscentrum zal deze zomer starten en naar verwachting in de zomer van 2018 gereed zijn.