Het restant van het indrukwekkende Administratiegebouw – dat tijdens de oorlog onderdeel was van een wapen- en materiaaldepot voor de Atlantikwall is nu het podium voor het vertellen van verhalen over de bizarre periode van de Tweede Wereldoorlog. Bezoekers worden er ‘meegenomen’ langs de hele Atlantikwall, de bijzondere situatie in het Waddengebied en de oorlogsherinneringen in Den Helder.

In het Atlantikwall Centrum in Huisduinen (Den Helder) ontdek je wat de Duitse soldaat zoal deed in Den Helder, hoe het is om ermee samen te leven. Maar ook de verwoestingen in de oorlog door de vele bombardementen. Kijk er mee over de schouder van een Duitse genie; waarom is de Atlantikwall gebouwd? Heel Den Helder was Sperrgebied. Rond de verboden plekken liggen mijnen en prikkeldraad. Hele stadsdelen zijn gesloopt. Bewoners vertrekken noodgedwongen. Maak ook kennis met spion Wijga, een geallieerde officier legt uit hoe de Atlantikwall werd doorbroken. Na de oorlog wordt niet omgekeken, maar vooruit. De stad wordt opnieuw opgebouwd. In de expositie zijn ook indrukwekkende films en verhalen van ooggetuigen.

De Atlantikwall is het verhaal van staal, beton, mens en landschap. Een verhaal dat door zijn directe verbondenheid met de Tweede Wereldoorlog en vele zichtbare overblijfselen bij veel mensen tot de verbeelding spreekt. Nu deze zwarte bladzijde steeds verder achter ons ligt, is de tijd rijp om het verhaal van deze militaire bouwwerken en de plekken in het landschap te vertellen en op deze manier onze geschiedenis te behouden.

Betrokken partijen
Zeestad heeft de herontwikkeling van het gebouw gerealiseerd. Stichting Stelling Den Helder draagt zorg voor de exploitatie van het Atlantikwall Centrum en stelt een gedeelte van haar collectie beschikbaar. Het gebouw is in eigendom van BOEi.  De ontwikkelingen worden mede mogelijk gemaakt door financiering van het Waddenfonds, Provincie Noord-Holland, Gemeente Den Helder en BOEi en een EU-bijdrage vanuit LEADER.

Het ontwerp van het gebouw – deels hersteld, deels op verrassende wijze nieuwgebouwd – is van Rietvink Architecten bna. Platvorm, ontwerpers van tentoonstellingen, heeft de tentoonstelling ontworpen. Eerder deed Platvorm dit op verrassende wijze voor onder meer het Waterliniemuseum en het Oorlogsmuseum Overloon. Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder BV heeft het gebouw hersteld, geconserveerd en nieuw gebouwd.

Nadere informatie over dit indrukwekkende gebouw met deze nieuwe expositie vind je op www.atlantikwallcentrum.nl. Alle te bezoeken plekken langs de Waddenkust zie je op www.atlantikwall-wadden.nl.