Vanaf oktober tot en met begin december 2017 zal het zogenaamde ‘Schuine Pad’ op Willemsoord in ere worden hersteld. Het Schuine Pad is van oudsher een logische route vanuit de stad naar het KIM en de Veerhaven, die op het monumentale Willemsoord de structuren volgt die in het verleden zijn ontstaan.

De werkzaamheden, die zullen worden uitgevoerd door de firma Schadenberg uit Hem, omvatten in hoofdzaak het opnemen en weer aanbrengen van bestrating, het planten van ca. 50 bomen en het aanbrengen van verlichting langs het pad. Tevens wordt het straatwerk voor de gebouwen 30 en 39 opgenomen en voorzien van gras. De gevestigde bedrijven op Willemsoord blijven tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar voor publiek.