Om nieuwbouw tussen het Koningsplein en de Koningstraat mogelijk te maken, dienen werkzaamheden aan riolering en kabels & leidingen in de Oostslootstraat uitgevoerd te worden. Het rioleringswerk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf J.J. Meijer uit Den Helder en zal 12 juli starten. De werktijden zijn op werkdagen vanaf 07:00 tot 17:00 uur. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen. Gedurende de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

Wanneer ook de werkzaamheden aan kabels & leidingen zijn afgerond, worden de daadwerkelijke bouwactiviteiten opgestart. Omwonenden zullen hierover in een later stadium door Helder Vastgoed/Woningstichting Den Helder worden geïnformeerd.