Maandag 9 januari is het zo ver. Aannemer Ooms Construction start, in opdracht van Zeestad, met de herinrichting van de stationslocatie. Dat betekent dat u de komende vijf maanden uw woning of winkel en de gebouwen op de locatie en het openbaar vervoer misschien wat lastiger kan bereiken. De eerste week/weken is de aannemer druk bezig met het aanbrengen van de omleidingsroute voor voetgangers en fietsers. Dit zal plaats vinden doormiddel van het aanbrengen van hekwerk en harde afzettingen. Tevens zal er worden gestart met de aanleg van de bypass en het trottoir aan de noordzijde van de Beatrixstraat.

In januari is de situatie als volgt:

Afsluiting fietspad

Vanaf maandag 9 januari tot het eind van de werktijd is er geen fietsverkeer mogelijk op de Middenweg aan de kant van het station. Fietsers kunnen het station bereiken via de Hector Treubstraat en de Boerhaavestraat. Fietsverkeer voor elders in de stad, steekt over bij de Vijfsprong en vervolgt dan via de Polderweg. De zijde van het Stadspark wordt in januari aangelegd als voetpad.

Afsluiting rondje Julianaplein

Als eerste wordt aan de kant van het Stadspark het nieuwe voetpad aangelegd. Dat betekent dat het vanaf 9 januari niet langer mogelijk is een rondje Julianaplein te rijden. Uiteraard blijft de straat voor de woningen en winkels gewoon bereikbaar met de auto. Het voetpad is aan het einde van de maand bruikbaar. Het wordt vervolgens met een tijdelijk hek gescheiden van het daarop volgende werkterrein.

Afsluiting Boerhaavestraat

Vanaf maandag 9 januari tot 1 juni is de aansluiting Boerhaavestraat op de Middenweg afgesloten. Het gedeelte van het straat tussen het Rob Scholte Museum en het station wordt gebruikt voor materiaal van de aannemer. Dit betekent ook dat de taxi’s in deze periode niet via de uitgang Middenweg kunnen rijden.

Afzetting tussen rijbaan en station

Tussen de rijbaan Middenweg – Parallelweg en het station wordt een tijdelijke autoweg aangelegd. Het werkterrein wordt afgeschermd van het omliggende gebied. Voetgangers en fietsers kunnen niet door het werk heen, maar worden omgeleid via de oversteek Parallelweg of via de Hector Treubstraat.

Station, bus, taxi en fietsenstalling bereikbaar

Het station is altijd via twee in-/uitgangen bereikbaar. De bus kan tijdens de werkzaamheden gewoon rijden. De fietsenstalling is bereikbaar via de Hector Treubstraat.

Voetgangers

Voetgangers kunnen aan de zijde van het station langs de Middenweg lopen. Aan de zijde van het Stadspark wordt het voetgangersgebied opnieuw ingericht.

Doorgang gemotoriseerd verkeer

Gedurende het hele werk is de doorgang van het gemotoriseerde verkeer door het gebied steeds mogelijk. Fietsers en voetgangers worden strikt gescheiden gehouden. Vooral fietsers moeten tijdelijk een andere route kiezen.