In het weekend van vrijdag 5 mei 19.00 uur tot en met maandagochtend 6.00 uur is het stationsgebied geheel afgesloten voor alle verkeer. In dit weekend wordt namelijk de nieuwe weg aangesloten op de oude verbindingen – Parallelweg ter hoogte van het busstation en Middenweg ter hoogte van de Vijfsprong. Om het ongemak zoveel mogelijk te beperken, zijn alle werkzaamheden in dit weekend gepland. Om deze planning te halen wordt er dag en nacht doorgewerkt.

Wat is er precies afgesloten

Het gehele gebied voor het station is afgesloten voor verkeer. Dat betekent dat de Gravenstraat, de Beatrixstraat en het Julianaplein niet toegankelijk zijn vanaf de Parallelweg en de Middenweg. Het station en busstation blijft bereikbaar te voet of met de fiets (aan de hand). De bussen van Connexxion rijden deze dagen een aangepaste route.

Is iedereen op de hoogte

Omwonende en andere direct belanghebbenden ontvangen van ons een brief. Inwoners en bezoekers uit andere delen van de stad worden ook geïnformeerd via de krant en sociale media. Een omleidingsroute wordt ingesteld. De nood- en hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht van de afsluiting en de omleidingsroutes. Deze zijn met hen afgestemd. Connexxion heeft de route (en dienstregeling) aangepast. NS/ProRail is ook op de hoogte gebracht van de afsluiting in de omgeving.

Een weekend lang

U gaat het weekend van 5 t/m maandagochtend 8 mei hinder ondervinden van de afsluiting en de werkzaamheden. Dit is onvermijdelijk. Wij hebben het zo compact mogelijk gepland, zodat de overlast zo kort mogelijk is. Door u tijdig van de nachtelijke werkzaamheden en de afsluiting op de hoogte te brengen, hopen wij dat u begrip kunt opbrengen voor onze uitvoerders.