Voor Zeestad stond 2023 in het teken van het nieuwe stadhuis op Willemsoord. Dat werd door ons ontwikkeld en met man en macht werkten we aan de realisatie en oplevering. Den Helder heet u er graag welkom in 2024!

We kijken terug op een goed bezocht inspiratiecongres Het Geheim van Den Helder dat wij in theater De Kampanje organiseerden. Sleutelspelers vertelden wat in 15 jaar tijd met de stedelijke vernieuwing is bereikt en nog kan worden bereikt voor stad en regio. In de media werd met trots over Den Helder geschreven.

Trots zijn wij ook dat het ontwerp voor de herontwikkeling van de Kroonpassage af is. Dit project zal veel kwaliteit aan het winkelhart toevoegen. Ook een groot aantal ondernemers draagt bij aan het vergroten van die kwaliteit, onder meer met steun uit onze gevelrenovatieregeling. Samen spannen we ons in voor een steeds mooier stadshart.

Samen met onze belangrijke stadspartners de gemeente en Woningstichting Den Helder boekt Zeestad jaar na jaar vooruitgang in de vernieuwingsopgave van Den Helder. Ook dankzij uw medewerking en onvoorwaardelijke steun. Het werk is nog niet af. Onze wens is dat ook in 2024 dit partnerschap de stad verder brengt. En wij samen blijven bouwen en schaven aan die mooie stad aan zee.

Tot slot wens ik u privé en zakelijk alle gezondheid en goede zaken voor het nieuwe jaar.

Namens alle teamleden van Zeestad,

Marichel Weel, directeur-bestuurder Zeestad CV/BV