Het is mij een eer u uit te nodigen voor een landelijk congres op woensdag 27 september 2023 over stedelijke vernieuwing in uitdagende omstandigheden. Het event vindt plaats in Theater De Kampanje. Naast plenaire sessies en workshops zullen deelnemers ook voldoende gelegenheid krijgen om diverse locaties in de binnenstad van Den Helder te bezoeken, waaronder het nieuwe gemeentehuis en stadskantoor op Willemsoord, die na de zomer operationeel zijn.

Nautisch icoon

De centrale ontmoetingsplek voor deze inspirerende dag is de historische rijkswerf Willemsoord, waar alle Heldenaren trots op zijn. De potentie van dit nautische icoon van Den Helder vormde 15 jaar geleden een belangrijke aanleiding om de zieltogende centrumgemeente in de regio Kop van Noord-Holland ingrijpend onder handen te nemen. Zeestad kreeg van de gemeente en provincie de opdracht met name in de binnenstad de stedelijke vernieuwingsopgave uit te voeren. Dankzij jarenlange investeringen is een positief klimaat gecreëerd om te ondernemen, wonen, werken en verblijven. Den Helder heeft een unieke verblijfskwaliteit gekregen: het centrumgebied is weer de huiskamer van de stad.

Stad aan zee

Het bedrijvige Willemsoord maakt als horeca, cultuur en werkkwartier volledig deel uit van het stadshart. En het zal niet lang meer duren voordat de haven- en marinestad op de dijk eindelijk weer echt aan zee komt te liggen. De middelgrote gemeente in de Kop van Noord-Holland krimpt niet langer, het is een groeikern geworden die de verdere economische, maatschappelijke en toeristische ontwikkeling van de regio Kop van Noord-Holland enorm stimuleert. Kom kijken en ervaar het zelf. Het landelijke congres op 27 september is bedoeld voor gemeenten, provincies, ontwikkelaars, beleggers, stadspartners en het bedrijfsleven.

Initiatiefnemer

Wij zijn initiatiefnemer van dit evenement omdat wij als projectorganisatie sinds 2008 met eigen geld en uitvoeringsmandaat namens de aandeelhouders de stedelijke vernieuwing met bewezen resultaat aanpakken. Zeestad is de afgelopen 15 jaar onder uitdagende omstandigheden koersvast gebleven. Door samen met stadspartners hindernissen creatief te overwinnen. En dankzij meerjarige betrokkenheid van partijen die mede vormgeven aan het vernieuwing- en transformatieproces. Een sleutelrol is weggelegd voor Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed BV.

Toekomst

Ervaar met eigen ogen hoe een centrumgemeente toekomstbestendig kan vernieuwen, de woningbouwopgave weet te versnellen, en de regio laat profiteren. Met name middelgrote én grote gemeenten kunnen leren van hoe Zeestad met een meervoudige ambitie vanuit het Uitwerkingsplan Stadshart al jaren consequent werkt aan economische versterking door meer diversiteit in woningaanbod, een aantrekkelijker binnenstad, versterking van cultuur en erfgoed, het vasthouden van jonge ‘eigen’ mensen en het aantrekken van hogere-inkomensgroepen.

Workshops

Het congres op 27 september biedt een inhoudelijk verdiepend programma over de lessen en successen van hoe je een stad economisch en sociaal weer vitaal maakt. Wij zijn er trots op dat een aantal landelijke netwerkverenigingen bereid zijn om in workshops actuele thema’s te behandelen die spelen in elke stad en regio in Nederland. Zoals M50 Middelgrote Gemeenten, kennisplatform DNWS en KERN Centrum voor Vastgoedprofessionals.

De officiële uitnodiging met het programma volgt eind mei. Graag tot ziens op 27 september in Den Helder.

Marichel Weel,

Directeur-bestuurder Zeestad CV/BV