2019 was weer een zeer vruchtbaar jaar voor de herontwikkeling van Den Helder. Steeds meer plannen worden ook daadwerkelijk gerealiseerd en de ontwikkelingen gaven volop vertrouwen in een
zonnige toekomst voor Den Helder. Wij zijn dan ook verheugd dat onze aandeelhouders hebben besloten om met Zeestad verder te gaan en hiervoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen, zodat Zeestad haar werkzaamheden nog vijf jaar kan continueren. Dat betekent dat wij verder gaan met het (her-) programmeren van verschillende delen van de stad en het stadshart. De verbinding tussen de verschillende projecten staat hierbij centraal, zodat ze elkaar versterken en de bijdrage aan de stad alleen maar groter wordt.

De Helderse identiteit, oog voor detail. Want ook in 2019 begeleidden en ontwikkelden we als Zeestad weer een aantal grote projecten en werden daarbij weer bevestigd in de overtuiging dat het grote gebaar met een visie op Den Helder belangrijk is voor het vasthouden én versterken van die Helderse identiteit, maar dat de kwaliteit ook in het detail schuilt. Pareltjes die Den Helder Den Helder maken en die de stad extra kleur en glans geven.

We hebben daarom onze huisfotograaf Bertil van Beek op pad gestuurd om een aantal van die pareltjes vast te leggen. Details in de nieuwe projecten, maar ook details vanuit het roemrijke verleden van de stad. De resultaten van de zoektocht van Bertil vindt u verspreid door het jaarverslag. Wij dagen u uit te vinden, waar deze foto’s genomen zijn. En te bedenken wat zo’n pareltje bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van Den Helder. Misschien komen er wel mooie verhalen over die plekken bij naar boven. Die verhalen horen wij natuurlijk graag. Het zou leuk zijn als u ze met ons wilt delen, zodat wij weer wat bouwstenen verzamelen om aan die Helderse identiteit te blijven bouwen (mail uw verhaal naar: cnoorlandt@zeestad.nl). Alleen als u het echt niet weet of u uw nieuwsgierigheid niet kunt bedwingen: op een van de laatste bladzijden van het jaarverslag hebben we de oplossingen opgenomen. U kunt het jaarverslag hieronder downloaden. Wij wensen u veel kijk-, zoek- en leesplezier!