Het is mij een eer u mijn eerste jaarverslag als directeurbestuurder van Zeestad aan te bieden. Eind 2021 volgde ik Ferdinand Vreugdenhil op, die na 15 jaar stedelijke vernieuwing van Den Helder Zeestad vaarwel zei om van een welverdiend pensioen te gaan genieten.

Vóór het afscheid van Ferdinand heb ik al kunnen warmdraaien, zodat ik met vertrouwen en trots het werken aan de vernieuwing van deze stoere stad kan voortzetten. In die periode heb ik de eerste stappen kunnen zetten op weg naar de toekomst van Zeestad. Want we zijn een eind op streek, maar er is ook nog veel te doen. Zo zijn er De Kleine Werf op Willemsoord en Kroonpassage in het stadshart, bepalende opgaven voor Stadshart en Willemsoord om transformatie en vernieuwing voort te zetten en Den Helder als stad aantrekkelijk te maken voor bezoek en verblijf. Ook het Dijkkwartier mag niet onvermeld blijven. Door de Stuurgroep is in 2021 een belangrijke stap gezet in het toetsen van haalbaarheid en is met vertrouwen opdracht gegeven voor het vervolg. Dit unieke project is een pilot voor integrale en innovatieve ontwikkelingen van woningbouw en dijkversterking en de samenwerking tussen gemeente, Helder Vastgoed, Hoogheemraadschap en Zeestad.

Tenslotte zijn we op Willemsoord in 2021 druk bezig geweest met de voorbereiding voor de realisatie van het stadhuis. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zijn we ook daadwerkelijk met de werkzaamheden gestart. Het (t)huis in de stad is mede daarom als thema voor dit jaarverslag gekozen. Naast impressies van de huidige en de toekomstige situatie staan er in het jaarverslag verschillende interviews met een aantal mensen achter het project. De architect, de bouwer en de adviseur van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Met veel inzet blijven we werken aan onze Stad aan Zee. Ik wens u veel leesplezier!

Marichel Weel,
Directeur/bestuurder Zeestad CV/BV