In een jaar dat alles weer anders werd, beperkingenwerden opgeheven, mondkapjes niet meer nodig leken en we weer fysiek gingen vergaderen, veranderde er voor Zeestad eigenlijk niet zo veel…. Samen met onze partners blijven we investeren in de stad.

Er kwamen projecten uit de steigers, maar er zijn ook weer steigers geplaatst. Dit jaar hebben we veel tijd en aandacht besteed aan de totstandkoming van het nieuwe stadhuis voor Den Helder.
Gebouw 66 en 72 waren al prachtig, maar nu de gebouwen bijna gereed zijn, tonen ze zich op hun mooist. We zijn ook gestart met het ontwerp voor de openbare ruimte rondom deze gebouwen. Het meest zichtbare was het verwijderen van de Boerenverdrietbrug. Dit bleek een zwaardere klus dan verwacht en na enkele pogingen is de brug uiteindelijk op transport gegaan naar Groningen voor restauratie. De brug is inmiddels bijna volledig teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek en kan weer 50 jaar mee.

Ook in het stadshart waren we onverminderd actief. In juni 2022 hebben we met OCP/KRE de ontwikkelovereenkomst voor de Kroonpassage ondertekend. We hebben afspraken gemaakt over samenwerking, taakverdeling, organisatie, het planproces en de beoogde koopovereenkomst. Ondertussen is het ontwerpproces voor een vernieuwd stuk stadshart op de plek van de Kroonpassage in volle gang. Het schetsontwerp is inmiddels gereed, zodat we de
volgende stappen kunnen zetten richting vernieuwing.

In dit jaarverslag lichten we een aantal plannen extra uit, die illustreren hoe we ook in 2022 blijven investeren in deze Stad aan Zee. Van het Stadhuis kunnen we al de foto’s laten zien. Dat is bijna af. De Koningstraat -Spoorstraat en het vernieuwde Hotel Wienerhof staan weliswaar nog in de steigers, maar de contouren zijn al duidelijk zichtbaar. Met het winkelhart, met o.a. de Kroonpassage en ’t Warenhuys, bevinden we ons nog in de planvorming en tonen we impressies van wat komen gaat.

We blijven investeren in de stad, maar plukken ook voorzichtig de vruchten van de investeringen. We zien dat steeds meer partijen investeren in de stad, in hun vastgoed en leefomgeving. Bezoeken aan het winkelhart zijn frequent en Willemsoord wordt steeds beter gevonden door innovatieve bedrijven, onderwijs en bezoekers van de voorzieningen. Het verheugt ons dat we in 2023, net op tijd voor dit jaarverslag, afspraken hebben gemaakt met onze aandeelhouders over 2024. We hopen zelfs nog langer actief te blijven. Want één ding is duidelijk: we zijn nog niet klaar in Den Helder!

Marichel Weel
Directeur-bestuurder