Het is de laatste lege plek aan de kop van de Beatrixstraat. Het Kanonnenpleintje wordt ingevuld met de Kamerheer. En daarmee is de voltooiing van dit deel van de stedelijke vernieuwing in het Stadshart een feit. Dinsdagmiddag tekenden Zeestad CV/BV en Woningstichting Den Helder de overeenkomst waarmee de afspraken worden bezegeld.

Zeestad als voorbereider

Het is meestal niet echt zichtbaar, de rol van Zeestad. Ook bij de Kamerheer kijkt iedereen vooral naar het resultaat. En terecht. Want het ontwerp van Jeroen Geurst, van Geurts & Schulze, is straks een echte blikvanger. Zeestad speelde echter al een rol in het selecteren van deze architect. En zelfs de wens om het plein in te vullen met architectuur is al opgenomen in het Uitwerkingsplan Stadshart. Het plan waar Zeestad sinds 2008 al uitvoering en invulling aan geeft. De uitvoeringsorganisatie maakt vanaf half maart het terrein bouwrijp. Woningstichting neemt dan het stokje over om nog voor de zomer de eerste palen te slaan. Tot slot zorgt Zeestad ervoor dat de buitenruimte weer past bij de rest van de omgeving.

Woningstichting als ontwikkelaar

Het is een van de bijzondere projecten waar Woningstichting de maatschappelijke betrokkenheid laat zien. Veel projecten in het Stadshart zijn dankzij de investeringen van de Woningstichting tot  stand gekomen. Bijna altijd in een nauwe samenwerking met Zeestad. In de Kamerheer realiseert Woningstichting 17 appartementen boven op een hoge plint, waarin een restaurant komt. Het prachtige gedetailleerde metselwerk, is straks kers op de taart van alle projecten die op de Kop van Beatrixstraat zijn verrezen.

Reden voor een glaasje

De directeuren van beide organisaties, hebben in bijzijn van wethouder Kuipers, de samenwerking beklonken. Zij tekenden dinsdagmiddag de afspraken over wie wat doet op het terrein van de Kamerheer en op welke termijn. Maar niet alleen dit nieuwe project wordt gevierd. Er wordt ook even stil gestaan bij alle projecten die sinds 2008 het Stadshart stukje bij beetje verfraaien. Projecten die kunnen rekenen op steun van de inwoners en ondernemers. Projecten die bijdragen aan de trots op de stad. En die steeds meer aanleiding geven aan bezoekers om de stad te bezoeken. En dat is de beste reden voor een glaasje. Proost.