Door bovenregionale samenwerking tussen organisaties in de Waddenkustprovincies is het project ‘Atlantikwall in het Waddengebied’ tot stand gekomen. Fysiek gaat het om zes plekken, waarvan het logementsgebouw in Huisduinen er een is. De 5200 kilometer lange Atlantikwall is een Duitse verdedigingslinie die tussen 1942 en 1944 langs de kustlijn van Noorwegen tot aan de Spaanse grens werd gebouwd. Daarmee was het één van de omvangrijkste bouwwerken van de 20ste eeuw. Deze enorme linie van bunkers, versperringen en (natuurlijke) hindernissen kent in het Waddengebied een eigen verhaal en dynamiek.

Zeestad is penvoerder van dit project. Door het Waddenfonds is subsidie verleend, gevolgd door de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.

Logementsgebouw

Eén van de zes plekken betreft het Logementsgebouw in Huisduinen. Dit gebouw is ingericht als informatiecentrum met aansluitend een tentoonstellingsruimte over de Atlantikwall.

Zeestad heeft dit project ontwikkelt. BOEi (Nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Cultureel Erfgoed) is eigenaar en exploitant van dit gebouw, Stichting Stelling Den Helder is de huurder van dit gebouw.

In maart 2018 heeft de aanbesteding plaatsgevonden.  De bouw is voorspoedig verlopen en op 23 mei 2019 heeft onder grote belangstelling de officiële opening plaatsgevonden.