Na de positieve besluitvorming door de Raad op 18 maart, werd op 21 maart de projectovereenkomst door Zeestad en Helder Vastgoed ondertekend.

Naar aanleiding van een uitgevoerd leefbaarheidsonderzoek in het gebied Koningstraat, Koningdwarsstraat en deels Spoorstraat was de uitkomst dat de leefbaarheid in deze buurt onder druk staat en dat de combinatie van wonen en nachthoreca hier niet goed samengaan.

Zowel de gemeente Den Helder als Helder Vastgoed heeft veel vastgoed in bezit in deze buurt. Daarom hebben deze partijen de krachten gebundeld om dit gebied een opwaardering te geven en te transformeren naar een aantrekkelijk woongebied. Deze transformatie wordt versneld door het initiatief van een aantal horeca-ondernemers om zich op Willemsoord te gaan vestigen. Zeestad is door de gemeente gevraagd dit project gezamenlijk met Helder Vastgoed uit te voeren. Hiertoe zijn in 2018 afspraken gemaakt en zijn er deelgebieden bepaald. Na de positieve besluitvorming staat niets meer in de weg om dit bijzondere project op te starten.