De komende weken is Ooms nog druk met de werkzaamheden voor Fase 1 van de herinrichting van de stationslocatie, zoals het aanbrengen van OV-bekabeling en riolering. Dit moet gedaan zijn voordat Fase 2 (begin februari) kan beginnen.

In de loop van volgende week (23 – 27 januari) is de onderbaan en fundatie gereed voor de tijdelijke weg. Die zal aansluitend worden aangelegd (geasfalteerd) en aangesloten op de Vijfsprong en de Parallelweg.

Ook wordt de komende weken het trottoir aan de noordzijde aangelegd. Hier wordt gelijk de definitieve inrichting zichtbaar. Voetgangers kunnen deze zijde in Fase 2 al gebruiken.